• page_banner

Vlastnosti materiálu

Vinidex poskytuje informácie o vlastnostiach materiálu, aby inžinierom a dizajnérom umožnil správne určiť produkt pre danú aplikáciu.

Medzi materiálové vlastnosti patria fyzikálne vlastnosti, ako je hustota a molekulová hmotnosť, elektrické a tepelné vlastnosti a mechanické vlastnosti. Mechanické vlastnosti, ktoré sa bežne merajú pomocou štandardných testov, popisujú reakciu materiálu na pôsobiace zaťaženie a zahŕňajú vlastnosti ako pevnosť, ťažnosť, rázová pevnosť a húževnatosť.

Vlastnosti materiálu môžu byť konštantné alebo môžu závisieť od jednej alebo viacerých premenných. Plastové materiály sú viskoelastické a majú mechanické vlastnosti, ktoré závisia od času a teploty zaťaženia. Preto sú plastové rúry, ktoré si vyžadujú dlhú životnosť, navrhované skôr na základe ich dlhodobých než krátkodobých mechanických vlastností.