• page_banner

PE tlakové potrubie

Polyetylénové (PE) materiály sa pôvodne vo Veľkej Británii začali vyrábať v roku 1933 a v potrubnom priemysle sa začali používať od konca 30. rokov.

Fyzikálne vlastnosti PE materiálov sa neustále zdokonaľovali zlepšením odolnosti proti šíreniu trhlín, zvýšenou odolnosťou proti hydrostatickému tlaku, ťažnosťou a odolnosťou proti zvýšenej teplote, ktoré sú výsledkom vývoja metód polymerizácie. Tento vývoj viedol k zvýšenému použitiu PE v potrubnom priemysle v oblastiach ako sieťovanie plynu, zásobovanie vodou, banské kaly, zavlažovanie, kanalizácia a všeobecné priemyselné aplikácie.

Vďaka dobre známym atribútom vysokej odolnosti proti nárazu, ľahkej inštalácie, flexibility, hladkých charakteristík hydraulického toku, vysokej odolnosti proti oderu a vynikajúcej odolnosti voči chemickým činidlám sú potrubné systémy PE rutinne špecifikované a používané v širokej škále aplikácií vo veľkostiach potrubí. do priemeru 1600 mm.

Kategórie